Výměna podtlakové regulace

Výměnu podtlakové regulace provádíme v případě popsaném v popisu k tomuto dílu

Nejprve zkontrolujeme zda nedošlo k poškození zboží při přepravě. Je li vše v pořádku, přistoupíme k demontáži vadného dílu z turbodmychadla. Oprava tohoto typu je velice jednoduchá a nevyžaduje v některých případech demontáž turbodmychadla z vozidla.

Vizuální kontrolou ověříme zda námi objednaný díl je shodný s s tím, který se chystáme měnit. Nejprve odjistíme táhlo podtlakové regulace zajištěné závlačkou a nebo pojistnou maticí, tuto odmontujeme. Povolíme dva šrouby na výfukové části turbodmychadla, které upevňují držák podtlakové regulace. Zkontolujeme funkčnost převodu regulátoru variabilního naklápění lopatek tím, že musí páčka geometrického nastavení lopatek jít naprosto lehce a v celé délce pohybu.

Nastavení podtlakové regulace provedeme na hrubé nastavení podle námi odmontované staré regulace. Přistoupíme k montáži nové podtlakové regulace na turbodmychadlo. Po namontování dokončíme nastavení. Nastavení provádíme v klidovém stavu podtlakové regulace na krajní mez ovládací páčky variabilního naklápění lopatek. Po té dotáhneme pojistné matice na táhle podtlakové regulace.

Nyní nic nebrání ke zpětné montáži turbodmychadla na vozidlo.