Opravná sada

Dmychadlo se otáčí velmi rychle – 10 000 až 300 000 ot./min. v závislosti na velikosti, váze rotujících částí, nárůstu tlaku a konstrukci turbodmychadla. Tak vysoké otáčky by představovaly problém pro klasická kuličková ložiska, která by mohla explodovat. Proto se používají fluidní ložiska, ve kterých jsou pohybující se části odděleny a zároveň chlazeny tenkou vrstvou oleje. Olej se většinou bere z mazací soustavy motoru a musí být po průchodu turbodmychadlem chlazen olejovým chladičem.

Jedná se o kompletní ložiskové uložení hřídele turbodmychadla včetně těsnících kroužků potřebných k této opravě. Tato sada se používá v případě zvětšené vůle osy turbodmychadla, pokud tato vůle nepřekročila mez, kdy se lopatky turbodmychadla dostaly do kontaktu s obalem kompresorové nebo dmychadlové části. Projevuje se únikem oleje do sání a nebo do výfuku. Po opravě touto metodou je nutné vyvážení středu na zařízení tohoto druhu, viz. obrázek.